Hlavnými bodmi programu budú:
– prezentácia súkromnej zbierky z obdobia 2. sv. vojny a ČSLA,
– predaj modelov a príslušenstva.

Akonáhle bude pandemická situácia umožňovať zorganizovať naše akciu, pridáme ďalšie podrobnosti

Pre akciu platí nasl. prevádzkový poriadok: PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MODELCON