Hlavnými bodmi programu budú:

– výstava a súťaž plastikových modelov a miniatúr (nielen „výstavných“ miniatúr, ale aj „herných“ miniatúr, využívaných na strategické stolové hry),
– predvádzanie stolových hier s miniatúrami,
– predvádzanie historicky verných funkčných modelov,
– výstava ťažkej vojenskej techniky, prerobenej na záchranársku a hasičskú techniku,
– prezentácia súkromnej zbierky z obdobia 2. sv. vojny a ČSLA,
– predaj modelov a príslušenstva.

Pre akciu platí nasl. prevádzkový poriadok: PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MODELCON

Naplánujte si svoj program na celý deň 🙂