Elektronická registrácia do súťaže bude prebiehať v termíne 16.12.2019 – 29.1.2020 prostredníctvom formulára na tejto stránke.

Registrácia na mieste bude prebiehať 1.2.2020 v čase 8:00 – 10:00.

Bez ohľadu na spôsob registrácie musí každý účastník súťaže prezentovať súťažné modely organizátorovi pred ich umiestnením na výstavnú plochu, prevezme anonymizovaný doklad s identifikáciou modelu, ktorý umiestni k modelu na výstavnú plochu, doklad o prevzatí modelu a podpíše prezenčnú listinu so súhlasom s podmienkami súťaže spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Registračný poplatok sa platí na mieste v hotovosti pri prezentácii modelu organizátorovi nezávisle od počtu prihlasovaných súťažných modelov v nasl. výške:
– modely registrované elektronicky najneskôr 29.1.2020: 2 EUR seniori, 0 EUR juniori a žiaci
– modely registrované na mieste 1.2.2020: 4 EUR seniori, 2 EUR juniori a žiaci