Registrácia na mieste bude prebiehať xx.x.202x v čase 7:00 – 10:00. Odporúčame všetkým registrovať sa medzi 7:00 – 8:45, keďže od 9:00 bude hala prístupná verejnosti a manipulácia s modelmi bude komplikovanejšia.

Môžete si vyplniť a vytlačiť registračný lístok vopred, prázdny formulár nájdete na

Bez ohľadu na spôsob registrácie musí každý účastník súťaže prezentovať súťažné modely organizátorovi pred ich umiestnením na výstavnú plochu, prevezme anonymizovaný doklad s identifikáciou modelu, ktorý umiestni k modelu na výstavnú plochu, doklad o prevzatí modelu a podpíše prezenčnú listinu so súhlasom s podmienkami súťaže spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Registračný poplatok sa platí na mieste v hotovosti pri prezentácii modelu organizátorovi nezávisle od počtu prihlasovaných súťažných modelov v nasl. výške:
– modely registrované elektronicky najneskôr XX.X.202x: X EUR seniori, X EUR juniori a žiaci
– modely registrované na mieste XX.X.202x: X EUR seniori, X EUR juniori a žiaci